Új jelszó kérése
Kategóriák
Összehasonlítás
Fizetési megoldás
TOP termékek
Termékajánló
Házhozszállítás

Hogyan támogathatja kedvenc iskoláját?

  

Kérdőjel  Kérdés:

A gazdasági társaság milyen feltételek mellett juttathat ingyenesen taneszközöket oktatási intézmény számára, úgy, hogy az adományozást ne terhelje Áfa, vagy Társasági adó fizetési kötelezettség?

 

Felkiáltójel  Válasz:

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 11. § (3) bekezdése kimondja, hogy „nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek a közcélú adomány”.

 

A 259.§ 9/A rendelkezése szerint:

közcélú adomány: a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására, valamint az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására fordított termék, szolgáltatás, feltéve, hogy

a)      az ügyletre vonatkozó okirat, egyéb körülmény valós tartalma alapján nem állapítható meg, hogy az nem vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú, a közérdekű, továbbá az egyházi jogi személy esetében törvényben meghatározott tevékenységét,

b)      az nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának, vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának, azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás, és

c)       az adományozó rendelkezik a közhasznú szervezet, illetve az egyházi jogi személy által kiállított olyan igazolással, amely tartalmazza az adományozó és az adományozott nevét, székhelyét, vagy állandó lakóhelyét, adószámát, adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jelét és a támogatott cél.

A hivatkozott jogszabályi előírások betartása esetén az eszköz átadásakor számlát kiállítani, Áfa-t felszámítani (és megfizetni) nem kell.

 

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.)4.§ 1/a pontja szerint:

„adomány: a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására, valamint az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve hogy az nem jelent az e törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás;

A társasági adó szóló törvény hivatkozott rendelkezésének betartása esetén az adomány elismert költségnek minősül, az adományozott eszköz könyv szerinti értékének kivezetésekor nem kell korrigálni az adóalapot.

 

Mind az Áfa törvény, mind a Tao törvény rendelkezéseit összefoglalva röviden:

  • az adományozottnak közhasznú besorolással kell rendelkeznie (tehát lehet, hogy nem az oktatási intézmény nem rendelkezik ilyen besorolással, de a mellette működő iskolai alapítvány igen),
  • a juttatott termék az oktatási-nevelési tevékenységet kell, hogy szolgálja (nem lehet pl. nyerőgépet adományozni),
  • nem adhatja úgy az társaság az eszközt, hogy ennek fejében az ügyvezető gyerekének tandíjkedvezmény járjon,
  • a megfelelő tartalmú igazolást kell kiállítani az ügyletről.

Bizonyos esetekben a Tao törvény amellett, hogy elismert ráfordításként kezeli az adományt, még az adomány értékének meghatározott százalékával engedi csökkenteni a társasági adóalapot is:

z) a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására, a Magyar Kármentő Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak vagy a felsőoktatási intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás keretében az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének

za) 20 százaléka - tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka - közhasznú szervezet,

zb) 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap,

zc) 50 százaléka felsőoktatási intézmény felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő támogatása esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

 

Az adományozó gazdasági társaság a Tao törvényben elismert ráfordításként kezelt adományt (oktatást segítő eszközt) a költségei között elszámolhatja az alábbiak szerint:

  1. Ha korábban használatba vett eszközt ad át, akkor az átadáskor a könyveiben szereplő nyilvántartási értéket számolhatja el (kivezeti), vagyis a Számviteli törvény szerint a rendkívüli ráfordítások közé könyveli (86.§ (7) bek. a. pontja).

Ha korábban a beszerzéskor élt (élhetett) az Áfa levonási jogával, akkor emiatt Áfa korrekciót nem kell tennie!

  1. Ha az eszköz beszerzésének időpontjában a Társaság szándéka eleve az adományozás volt, akkor a Társaság az Áfa levonásával nem élhet, a vásárlásról kapott számla bruttó értékét könyveli az átadáskor a rendkívüli ráfordítások közé.

 

Budapest, 2015.04.23.

 

Dr. Pillinger Eszter

pénzügyi jogász, bejegyzett könyvvizsgáló

 

Webáruház készítés